BADANIA I ROZWÓJ
produits_ng

cofrac

sgsDZIAŁANIA NA RZECZ JAKOŚCI

Siła działu rozwoju firmy SCALP S.A.S polega na jego elastyczności, umożliwiającej opracowanie, przygotowanie i stworzenie receptury produktu odpowiadającego indywidualnym potrzebom klienta, w oparciu o przedstawioną specyfikację, określone potrzeby i/lub przeznaczenie czyli przygotowanie produktu na indywidualne zamówienia («  tailor made»). 

  • Laboratorium firmy SCALP S.A.S. zostało zmodernizowane zgodnie z oczekiwaniami rynku oraz obowiązującymi normami europejskimi, co pozwala jej spełnić nowe oczekiwania klientów i zapewnić im optymalną satysfakcję.
  • Firma zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.
  • Zwiększona została powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na działalność badawczą.
  • Firma stale inwestuje w narzędzia, oprogramowanie i urządzenia pomiarowe
  • Monitorowanie i kontrola surowców oraz produkcji w ramach certyfikacji
  • ISO 9001 wersja 2000

Utrzymywana jest stała współpraca z poszczególnymi odbiorcami finalnymi opracowanych receptur. 
Weryfikacja produktów przez tych ostatnich stanowi dla klientów prowadzących badania gwarancję jakości w optymalnych warunkach rzeczywistych .

PRODUKTY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
produits_sur_mesure

Elastyczność jest jedną z mocnych stron naszego przedsiębiorstwa. Przygotowanie rozwiązań odpowiadających szczegółowym specyfikacjom w rekordowym czasie stanowi priorytet dla laboratorium firmy SCALP. 

Każde zamówienie na przeprowadzenie badań zanim zostanie przyjęte musi spełniać podstawowe zasady.  
Najpierw zatwierdzamy «  wykonalność  » zlecenia oraz potencjalne dane przedstawione w specyfikacji. 
Przeprowadzana jest podstawowa analiza zasad etycznych i zgodności z ukierunkowaniem proekologicznym. Jeżeli zgodność z tymi zasadami zostanie potwierdzona w wyniku tej analizy, zlecenie na przeprowadzenie badań może zostać przyjęte. 
Badania, przygotowanie receptury, przeprowadzenie testów potwierdzających skuteczność produktu, analiza uprzemysłowienia, analiza wpływu wywieranego przez gotowy produkt na najbliższe otoczenie (wybór opakowania, warunki przechowywania, zmiany zachodzące w podłożach mogących mieć kontakt z produktem) stanowią podstawę działalności LABORATORIUM SCALP. 

Członkostwo firmy w Komitecie ds. REACH oraz największych związkach zawodowych, takich jak UIC [Związek Zawodowy Przemysłu Chemicznego], jest dla naszych klientów gwarancją ścisłej zgodności etykietowania z najbardziej rygorystycznymi normami na świecie, etykietowania zgodnego z przepisami wykonawczymi oraz normami bezpieczeństwa obowiązującymi w Europie. Bez względu na wybrany język, etykietowania dokonujemy w ramach naszych zasobów wewnętrznych. 

Elastyczność wynikająca ze struktury przedsiębiorstwa pozwala nam dostarczyć Państwu w rekordowym czasie produkt finalny, gotowy do produkcji na skalę przemysłową, jednocześnie spełniający Państwa oczekiwania.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu wysłania nam wiadomość elektronicznej.